KHS FÖRÄLDRAFÖRENING 2017-2018

Styrelsen:
Johanna Häggblom (ordförande)
Tuire Welander (kassör)
Leif Höglund (lärarrepresentant)
Ta gärna kontakt med föreningen om Ni har några synpunkter eller idéer! Vi är tacksamma för alla förslag! Kontakt: ordförande Johanna Häggblom, Mobil 040-5954695