KHS FÖRÄLDRAFÖRENING 2017-2018

Styrelsen:
Johanna Häggblom (ordförande)
Therese Flöjt (vice ordförande)
Maria Thomasson (sekreterare)
Tuire Welander (kassör)
Leif Höglund (lärarrepresentant)
Ta gärna kontakt med föreningen om Ni har några synpunkter eller idéer! Vi är tacksamma för alla förslag! Kontakt: ordförande Johanna Häggblom, Mobil 040-5954695