ANDTS-plan
Elevhälsoplan
KHS-metoden
Undervisning vid långvarig sjukdom

Likabehandlingsplan
Handlingsplan för disciplinära åtgärder

Arbetsplan Kyrkby Högstadieskola

Skolan har även följande styrdokument för internt bruk:

Kris- och beredskapsplan

Externa länkar

Läroplan för Grundskolan på Åland
Lagen om barnomsorg och grundskola