test

 erasmus

Kyrkby högstadieskola har genomfört tre Erasmus+ KA1 projekt, beviljade av det nationella programkontoret vid Utbildningsstyrelsen i Finland. Det nationella programkontoret arbetar på uppdrag av Europeiska kommissionen.

Erasmus+ för allmänbildande utbildning är Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för åren 2014–2020. Programmet stöder projekt som syftar till att utveckla den allmänbildande utbildningen genom europeiskt samarbete. Programmet Erasmus+ förbättrar utbildningens kvalitet och personalens kompetens och stöder utöver internationalisering av den allmänbildande utbildningen även nationell utvecklingsverksamhet. Erasmus+ KA1 projektet finansierar deltagarnas resa, logi och kursavgift.
Mer information om programmet finns här: Erasmus+ Utbildningsstyrelsen

Under kurserna finns goda möjligheter för våra lärare att skapa nätverk med andra europeiska lärare. Dessa kontakter kan hjälpa till att levandegöra Europa i undervisningen för att öka elevernas tolerans.

Läsåret 2019-2020 startade Erasmus+ projektet "Stresshantering och positiv inlärningsmiljö i KHS". Personalen behöver utökad kompetens för att bistå eleverna i stresshantering samt nya verktyg för att upprätthålla en positiv inlärningsmiljö. En trygg och stressfri miljö i klassrummet gynnar elevernas inlärningsförmåga och skapar förutsättningar för goda studieframgångar och ett bättre självförtroende. Genom att en del av skolans lärare och assistenter fortbildar sig inom detta ämne kommer vår skola att utveckla nya arbetsstrategier för att möta behoven.

Att bedriva god och inspirerande undervisning i främmande språk förutsätter kunskap om såväl språket som den kultur detta är sprunget ur och fortsättningsvis utvecklas i. En viktig förutsättning för att få eleverna med på kommunikationståget och känna sig bekväma i ett främmande språk är att läraren själv känner sig fri i detta. Språk är en färskvara, varför lärares fortbildning inom framför allt muntlig kommunikation och aktuell kulturkännedom om målspråkslandet är en förutsättning för att denna goda inlärningsmiljö ska kunna upprätthållas.

Slutförda Erasmus+projekt