test

Tidigare Erasmus+projekt

Call 2014: "KHS Erasmus+"

Skolans första Erasmus+projekt. Projektets mål var att öka ämneskunskapen hos såväl deltagande lärare som övriga lärare i skolan. Vi ville också öka kunskapen om och förståelsen för europeisk kultur, skolgång, pedagogik, didaktik och europeiska språk hos både lärare och elever, samt skapa nya kontakter för framtida utbyten.12 lärare fortbildade sig under projektet som varade i två år. Spanskalärare deltog i en intensivspråkkurs i Malaga, Spanien. Franskläraren deltog i kursen "Stage Proffesseurs de Francais" i Montpelliere, Frankrike. Engelsklärare deltog i kursen "Fluency & Language Development for Educational Staff" på Malta. Idrottslärare var till Lanzarote, Spanien på en bred kurs för gymnastiklärare. IKT-läraren var på kurs med rubriken "Programming for the 21st century classroom till Bryssel, Belgien och en matematiklärare deltog i Bett-mässan i London, Storbritannien.

Här är några bilder från engelsklärarnas kurs på Malta.

malta1malta2

och IKT-lärarens i Bryssel

bryssel2bryssel1

Call 2017: "KHS kompetensutveckling"

Genom deltagandet i dessa kurser har Kyrkby högstadieskolas lärarkår ökat sin yrkeskompetens. Arbetssätt och digitala verktyg har förnyats samtidigt som deltagande lärares perspektiv på omvärlden och skolans roll i Europa har
vidgats. Eleverna får del av beskrivningar om europeiska språk och kultur med verklighetsbaserade exempel, vilket ger en mer levande bild av Europa. Detta projekt var ettårigt och 15 lärare deltog. Fyra språklärare deltog i fortbildningskurser för sina undervisningsspråk i Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Fyra ämneslärare deltog i kurser med IKT-innehåll på Irland. Två idrottslärare deltog i kurs för idrottslärare i Spanien, en speciallärare fortbildade sig i Grekland liksom fyra matematiklärare.

Call 2018: "Hälsofostran och projektutveckling i KHS"

Skolans mål med detta projekt har varit att ge lärarna fler verktyg och flera projektidéer för att utveckla skolans undervisningskvalitet.