testGrundidén för FRIENDS-verksmaheten är att vi tillsammans skall förebygga och
motverka mobbning i skolan, samt för övrigt skapa en trivsam atmosfär.

Vad gör en FRIENDSARE?

* Bryr sig om och säger ifrån.
* Ställer inte upp på mobbning.
* Kommer med kreativa lösningar och förslag på förändringar.
* Kan vara en positiv förebild.

Vad gör du?

Om du vet eller misstänker att en elev är inblandad i mobbning, kontakta
gärna skolans rektor, klassföreståndare, friendslärare eller
antimobbningsgruppen.
Vill du veta mer om friends? Titta på www.friends.se

Söka hjälp

Barnens hjälptelefon (BRIS) 0200-230 230
Öppettider:
Mån-Tor 15.00 - 19.00
Fre 14.00 - 18.00
Lör - Sön 14.00 - 17.00
www.bris.se

Brottsofferjouren 0200-21 20 19
Öppet vardagar 9.00 - 18. 00
www.boj.se

Kontakt till Friends i KHS
Friendslärare är Pernilla Boman, Camilla Lampén och Therese Sviberg.