test

Kyrkby högstadieskola

Skolan stod klar för inflyttning 1981. År 1992 firades en återinvigning i samband med en om- och tillbyggnad av skolan. Då blev också hela landskapets träningsundervisning direkt hörande till högstadieskolan. Skolan inrymmer ett 30-tal olika klassrum och ämnessalar. I baracker på skolgården finns ytterligare fyra klassrum samt utrymmen för specialundervisning. Auditoriet inrymmer 348 sittplatser och matsalen kan ta emot 216 matgäster åt gången. Idrottsundervisningen och sporten försiggår i Vikingahallen.

Läsåret 2024-2025
Hösttermin: 15.08.2024-20.12.2024

Vårtermin: 07.01.2025-06.06.2025

Lovdagar
Höstlov: 17-18.10.2024

Jullov: 21.12.2024-06.01.2025
Vinterlov: 17-21.02.2025
Påsklov: 17.04-21.04.2025
Valborg: 01-02.05.2025

Kristi himmelsfärd: 29-30.05.2025

Arbetstider
För 2023-2026 se här