test

Vi jobbar för skolans miljö och trivsel. Vi är elevernas röster bland de bestämmande vuxna. Vi jobbar bland annat med kioskverksamhet
Pengarna Använder elvrådet enligt elevernas önskemål för ökad trivsel.
Annan verksamhet är att vi medverkar i planeringen av luciadagen, införskaffar ett luciasmycke samt kröner KHS lucia.
Elevrådet kan även understöda klassernas lägerskolor.
Vi samarbetar även med andra verksamheter som till exempel Friends. Varje år ordnar vi även olika temadagar som t.ex. fotbollsdagen
som brukar vara en fin avslutning på året.
Vi jobbar ständigt för att utvecklas och genom vår Facebooksida är alla hjärtligt välkomna att ge tips och idéer på hur vi kan utvecklas!
KHS Elevråd önskar alla ett trevligt skolår!