test

ANDTS-plan
Elevhälsoplan
KHS-metoden
Undervisning vid långvarig sjukdom
Likabehandlingsplan
Handlingsplan för disciplinära åtgärder

Arbetsplan Kyrkby Högstadieskola

Handlingsplan för främjande av skolnärvaro för Södra Ålands utbildningsdistrikt


Skolan har även följande styrdokument för internt bruk:

Kris- och beredskapsplan

Externa länkar

Läroplan för Grundskolan på Åland
Lagen om barnomsorg och grundskola