test

Kyrkby högstadieskola

Skolan stod klar för inflyttning 1981. År 1992 firades en återinvigning i samband med en om- och tillbyggnad av skolan. Då blev också hela landskapets träningsundervisning direkt hörande till högstadieskolan. Skolan inrymmer ett 30-tal olika klassrum och ämnessalar. I baracker på skolgården finns ytterligare fyra klassrum samt utrymmen för specialundervisning. Auditoriet inrymmer 348 sittplatser och matsalen kan ta emot 216 matgäster åt gången. Idrottsundervisningen och sporten försiggår i Vikingahallen.

Läsåret 2023-2024
Hösttermin: 16.08.2023-22.12.2023

Vårtermin: 09.01.2024-07.06.2024

Lovdagar
Höstlov: 19-20.10.2023

Jullov: 23.12.2023-08.01.2024
Vinterlov: 19-23.02.2024
Påsklov: 28.03-01.04.2024
Valborg: 01.05.2024

Kristi himmelsfärd: 09-10.05.2024

Arbetstider
För 2023-2026 se här