test

 erasmus

Kyrkby högstadieskola har genomfört fyra Erasmus+ KA1 projekt, beviljade av det nationella programkontoret vid Utbildningsstyrelsen i Finland. Det nationella programkontoret arbetar på uppdrag av Europeiska kommissionen.

Erasmus+ för allmänbildande utbildning är Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för åren 2014–2020. Programmet stöder projekt som syftar till att utveckla den allmänbildande utbildningen genom europeiskt samarbete. Programmet Erasmus+ förbättrar utbildningens kvalitet och personalens kompetens och stöder utöver internationalisering av den allmänbildande utbildningen även nationell utvecklingsverksamhet. Erasmus+ KA1 projektet finansierar deltagarnas resa, logi och kursavgift.
Mer information om programmet finns här: Erasmus+ Utbildningsstyrelsen

Under kurserna finns goda möjligheter för våra lärare att skapa nätverk med andra europeiska lärare. Dessa kontakter kan hjälpa till att levandegöra Europa i undervisningen för att öka elevernas tolerans.

Läsåret 2020-21 startade Erasmus+ projektet" Digitala färdigheter i KHS". Målsättningen för projektet var att ge skolans personal en utökad kompetens och nya verktyg för att bättre kunna utveckla det digitala arbetet i skolan. När personalens digitala färdigheter ökar känner de sig säkrare och modigare i användandet av digitala verktyg och nyfikenheten att prova sig fram ökar. Det leder i sin tur till att arbetet med att utveckla elevernas färdigheter blir enklare, smidigare och mer inspirerande. Våra elever kan då bättre förberedas inför gymnasiestudierna, som idag kräver en god digital kompetens, där exempelvis studentskrivningarna nu genomförs helt digitalt.

Projektet blev på grund av pandemin framskjutet och avslutades under vårterminen 2023.

 

En bildkonstlärare deltog i kursen Creativity in a digital world i Peiraias, Grekland. Kursen ICT for Teachers hölls i Barcelona, Spanien och
från vår skola deltog en matematiklärare och vår rektor. Till samma stad åkte två hälsokunskaps- och idrottslärare för kursen
Microsoft for Education: Powerful Tools to Create, Share and Inspire medan deras ämneskollega deltog i kursen
Integrating ICT and new technologies into teaching and education​ i Palermo, Italien. En speciallärare, en språklärare och en skolcoach deltog i kursen  Information
and communication technologies (ICT), web application, social networks online tools for a new education som hölls i Alicante, Spanien.
Två språklärare deltog i kursen The Best Digital Tools for Language Teachers i Verona, Italien och två slöjdlärare
deltog i en jobbskuggningskurs i Faro, Portugal.

 khs erasmus2023

Slutförda Erasmus+projekt